Cardiopatía Isquémica

A Position Paper on Spontaneous Coronary Artery Dissection

| Guías de práctica clínica - Guías - Cardiopatía Isquémica

Consenso de expertos de la ESC sobre disección arterial coronaria espontánea.