XVIII Simposio Internacional de Cardiopatía Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares

Simposio Internacional 2018

Ceremonia inaugural del XVIII Simposio Internacional de Cardiopatía Isquémica

| Webcasts -

 


· José Ramón González-Juanatey (Comité Organizador )

· Eloína Núñez Masid (Gerente del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela)

· José Carreira Villamor (Vicedecano Facultad de Medicina. Universidad de Santiago de Compostela)

· Alessandro Sionis (Presidente de la Sección de Cardiopatia Isquémica y Cuidados Agudos Cardiovasculares de la SEC)

· Jesús Vázquez Almuiña (Conselleiro de Sanidad. Xunta de Galicia)